Wie ik ben in het kort

Ik ben een ondernemende, rustige en communicatief vaardige finance professional met zo’n 20 jaar ervaring bij voornamelijk Gemeenten. Ik heb gewerkt in functies als (senior) financieel adviseur, coördinator, projectleider, controller en manager. Ik ben in dienst geweest bij gemeenten, bij Eiffel en BMC. Ik ben academisch geschoold en ben opgeleid tot life-coach.

 

Het op tijd leveren van goede budgetcyclus-producten (begroting, rekening, rapportages) is de rode draad door mijn carrière. Vanaf 2007 heb ik een eigen eenmanszaak (ZZP), waarbij ik mij in mijn product- en dienstverlening heb gericht op financiën (zoals p&c-cyclus, beleidsnota’s, adviezen etc), bedrijfsvoering (verbetering (financiële) bedrijfsvoering, kengetallen, rechtmatigheid etc).

 

Als persoon ben ik te omschrijven als: ondernemend, creatief, gedreven, analytisch, oplossings- en klantgericht, verbindend en mensgericht.

Gemeente Zeist

 December 2015- heden            Financieel Adviseur

                                              

Adviseur van de afdelingen Administraties, Publiekszaken en Ruimtelijke Ontwikkeling. Betrokken bij o.a. de jaarrekening, balansdossier en vernieuwing BBV.

Gemeente Vianen

Juni 2014 – november 2015                 Financieel Adviseur

 

Ik was projectleider van de volgende projecten:

  • Wet Markt en Overheid.
  • Vennootschapsbelasting.
  • Team Ontwikkeling Financieel adviseurs (TOF): over zelfsturing van het team financieel adviseurs.

Daarnaast was ik financieel consulent voor de cluster Ruimte, Bedrijfsadvisering en Concernzaken. Naast adviezen ligt de nadruk op de budgetcyclus (begroting, bestuursrapportages, jaarrekening), analyse van de staat C, reserves en voorzieningen, risicoparagraaf etc.

Gemeente Loon op Zand

Juni 2014 – juli 2014                           Controller                     

 Deze korte parttime opdracht heeft betrekking op het in kaart brengen van de omzet die de verschillende zorginstellingen hebben gedraaid in 2012 en 2013 dit in verband met het bepalen van hun aandeel in de decentralisatie budgetten 2015 dit in het kader van 3D/Sociaal Domein.

Gemeente Almere

April 2013 – Maart 2014                       Senior Financieel Adviseur

(195.000 inwoners) Ik viel onder de afdeling Planning & Control bij de dienst Stadsbeheer. Ik was accounthouder Stadsreiniging. Ik heb me bezig gehouden met de planning & control cyclus, advisering o.a. over de afvalverwerker HVC en het OAT (Ondergronds Afval Transportsysteem). Daarnaast analyseer en denk ik mee over knelpunten in de bedrijfsvoering.  Betrokken bij het project ‘Sneller, Scherper, Beter’: verbetering van de financiële bedrijfsvoering.

My Eyes

Feb 2012 – maart 2013             Projectmedewerker 

My Eyes is een netwerk organisatie van ZZP-ers en richt zich op duurzaamheid in de brede zin van het woord. Ik was onder andere betrokken als financiële man bij een project dat zich richt op de omvorming van landbouw- naar natuurgrond. Ik ben actief als het gaat om financiële rapportage en coaching & training.

 

 

Veiligheidsregio NO Gelderland

Nov 2010 – okt 2011                 Financieel Adviseur

1e  aanspreekpunt Financiën. Aansturing van financieel beleid en financieel beheer, in totaal 6 medewerkers. Taken zijn onder meer: p&c cyclus, advisering aan clusters, sectorhoofden en bestuur, advisering over complexe projecten, bezuinigingen, interne controle. Betrokken bij verandering in organisatiestructuur.

Gemeente Zoetermeer

Mrt 2010 – apr 2010                  Adviseur

(122.000 inwoners) Ondersteunen en adviseren bij samenvoeging twee bedrijfsbureaus binnen de dienst Welzijn, waaronder het schrijven van een rapport. Verder ben ik dagvoorzitter van de heidag van het Bedrijfsbureau WZI geweest, o.a. gesproken over “dashboards” voor management en bestuurders.

Gemeente Maasdriel

Jan 2010 – apr 2010                 Senior Medewerker Financieel Beleid

Werkzaam als senior medewerker financieel beleid. Functionele aansturing team Financieel Beleid. Budgetcyclus plus diverse advies werkzaamheden waaronder financiën van het strategisch plan 2020+. Verantwoordelijk voor de advisering aan de afdeling Publiekszaken, afdeling Advies & Ondersteuning en afdeling Bedrijfsvoering. Voorlichting geven over planning & control voor budgetbeheerders/budgethouders.