Gemeente Vianen

Juni 2014 – november 2015                 Financieel Adviseur

 

Ik was projectleider van de volgende projecten:

  • Wet Markt en Overheid.
  • Vennootschapsbelasting.
  • Team Ontwikkeling Financieel adviseurs (TOF): over zelfsturing van het team financieel adviseurs.

Daarnaast was ik financieel consulent voor de cluster Ruimte, Bedrijfsadvisering en Concernzaken. Naast adviezen ligt de nadruk op de budgetcyclus (begroting, bestuursrapportages, jaarrekening), analyse van de staat C, reserves en voorzieningen, risicoparagraaf etc.