Werkterrein

Mijn werkterreinen

In mijn product- en dienstverlening richt ik me op financiën, bedrijfsvoering en innovatie. Drie werkterreinen die nauw met elkaar verbonden zijn en in mijn visie in samenhang moeten worden beschouwd.

Financiën

  • Planning- en controlcyclus
  • Algemene Uitkering Gemeentefonds
  • Beheersing personeelskosten inclusief kosten externen
  • Beleidsnota’s: treasury, weerstandsvermogen, reserves & voorzieningen etc.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is een breed begrip. Knelpunten kunnen op tal van terreinen liggen.

  • Verbetering (financiële) bedrijfsvoering
  • Kengetallen
  • Rechtmatigheid

 

Innovatie

Innovatie heeft voor mij alles te maken met kennis en het lerend vermogen van een organisatie. Ik ben geïnteresseerd in hoe innovatie wordt vormgegeven binnen het werkterrein van gemeenten en hoe dat verder kan worden versterkt. Denk daarbij aan vragen als wat zijn de knelpunten, wat zijn de successen, hoeveel tijd of andere middelen wordt er gestoken in innovatie, hoe is het gesteld met het leren van fouten, wat voor hulpmiddelen en instrumenten worden er gebruikt en in hoeverre vragen die om vernieuwing, wat zijn de innovaties op het beleidsterrein van gemeenten, wat ziet u in de toekomst voor ontwikkelingen en kansen, wat zou beter kunnen en hoe kunnen we leren van andere organisaties? Innovatie heeft voor mij ook alles te maken met het bewustzijn van het verleden, het heden en de toekomst.

Creatieve strategie

Een methode die we met voorkeur toepassen bij innovatie is de Creatieve strategie. Walt Disney heeft deze effectieve strategie vaak en zeer succesvol toegepast. De methode werkt met drie posities: de dromer, de doener en de criticus. Iedere positie vertegenwoordigt bepaalde, nuttige kwaliteiten. Door deze posities uit elkaar te halen en ze te laten “praten” met elkaar, ontstaat een zeer boeiend schouwspel. De training duurt één dagdeel. De creatieve strategie is een eenvoudige maar effectieve methode om te scheppen wat je wilt. De methode is ook geschikt om toe te passen in je eentje of met z’n tweeën.

Creatief denken

Een andere optie om te komen tot innovatie is het gebruiken van verschillende tools van creatief denken. Creatief denken is een mooie aanpak wanneer het “gewone”denken geen oplossing biedt. Dan kan het handig zijn om even “out of the box” te denken. Er zijn veel tools in te zetten waaronder: I wish, crimineel deken, omkering en overdrijven. Na eerst gebrainstormd te hebben over de geherformuleerde vraag wordt vanuit de nieuwe oplossingen gebrainstormd over realistische oplossingen vanuit het nieuwe perspectief.